Åpen dag

Drammen Moske tilbyr åpen dag for skoleelever. Elevene får omvisning av vår moske som ledes av vår imam. Elevene får også informasjon om islam og mulighet til å stille imamen spørsmål. Vi har i flere år mottatt elever fra videregående skoler og har fått gode tilbakemeldinger.