Om Drammen Moske

Allerede i begynnelsen av 1980-årene begynte arbeiderne med å bygge en moské i Drammen, sammen med førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan. Etter mange år har drømmen gått i oppfyllelse og byggeprosjektet er fullført.

Drammen Moske er grunnlagt på tre verdier - tro, kunnskap og velferd, og vi jobber daglig med å opprettholde disse verdiene.

Virtuell 360-graders visning

Trykk på bildet under for å besøke fasilitetene våre virtuelt med 360-graders bilder av hele moskeen. Tjenesten er levert av Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL).

Styret i Drammen Moske

I henhold til vedtekter for Drammen Moske velges det et styre av Generalforsamlingen som består av registrerte medlemmer i Drammen Moske. Styret blir valgt hvert 2. år. Dette for å sikre kontinuitet.

 • Styreleder:
 • • Sajid Mukhtar (451 75 050)

 • Nestleder:
 • • Mohammad Shahid Awan

 • Økonomiansvarlig:
 • • Rashad Mukhtar

 • Styremedlemmer:
 • • Adil Mehmood
 • • Chaudhrey Tahir Shahzad
 • • Nasir Mahmood Gondal
 • • Amjad Farooq Choudhry
 • • Waseem Ashiq

Drammen Moske Kvinneforening

Styret i Drammen Moske (DM) og DM Kvinneforening tilrettelegger ulike kurs, seminar og aktiviteter i regi av DM styret for ungdommer, menn og kvinner. Kvinneforeningen er en viktig del av Drammen Moske og bidrar med å opprettholde vårt formål og våre visjoner.

Trykk her for å besøke Facebook-siden til DM Kvinneforening

Drammen Velferd

Alle medlemmer i Drammen Moske kan tegne medlemskap i Drammen Velferd (DV). Det gir da rett til å motta økonomisk bistand ved dødsfall i medlemmets familie i Norge. Kontingenten er per dags dato 1000 kr per familie for hvert år. Nye medlemmer betaler 1500 kr for det første året. Ta kontakt med leder av Drammen Velferd (Sajid Mukhtar) dersom du har spørsmål.

Våre dialogpartnere

Islamsk Råd Norge: Islamsk Råd Norge (IRN) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. IRN representerer i dag 38 medlemsorganisasjoner som er spredt over hele landet, og disse igjen har nærmere 65.000 muslimske medlemmer.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum: DOTL er en organisasjon for menigheter og tros- og livsynsforeninger i Drammen og omegn. Vi er i dag 21 medlemsorganisasjoner (kristne, muslimer, bahaier, humanetikere, sikher og hinduer).

Våre samarbeidspartnere

Mer informasjon om våre samarbeidspartnere kommer straks.