Støtt vårt arbeid

Allerede i begynnelsen av 1980-åra begynte arbeidene med å bygge moské i drammen av førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan. Det har tatt lang tid, men vi har gleden av å meddele at drømmen har gått i oppfyllelse og moskeen er i sin siste fase. Vi trenger fortsatt bidrag fra deg.

Generalforsamling har vedtatt at midler som gis til byggeprosjektet er øremerket og kan ikke benyttes til andre formål. Vi lover å forvalte din gave på en best mulig måte.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre forsamlingslokalet innvendig og utvendig, og trenger din støtte for å kunne fortsette med dette. Hver eneste krone teller.

Vi kjøper både urdu og islamske lærebøker, skrivemateriell og undervisningsmidler til barna som har undervisning, og vi trenger ditt bidrag til å fortsette med dette.

Vi har matservering på Ghiarween Sharif (månedlig samling og undervisning) og vi ønsker at dere gir støtte, slik at vi får servert mat til alle menn og kvinner.

Betal med Vipps

Vi har gjort det enkelt å bidra og tilbyr en løsning med betaling med Vipps, slik at du enkelt kan overføre penger til moskeen på en rask og trygg måte. Du kan både vippse små og store beløp og du velger selv hvor mye du ønsker å bidra med.

Tusen takk for ditt bidrag!

Avtalegiro

Vi har veldig god erfaring med avtalegiro og flesteparten av bidragene er gitt på denne måten. Pengene går uavkortet rett inn på byggekonto: 7177 05 76460. Ta kontakt med Rashad Mukhtar (mobil: 974 16 228) for å komme i gang med avtalegiro. Månedsbeløp velger du helt selv og det er helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Vi er veldig takknemlige for ditt bidrag, hver eneste krone teller.

Klikk her for signere avtalegiro elektronisk.

Fitrana (Zakat-ul-Fitr)

Fitrana er et bidrag til de som ikke har anledning til å feire ramadan månedens slutt. Zakat ul Fitr må betales før Eid-bønnen(Eid-ul-Fitr), men vi anbefaler at det betales tidligere, slik at midlene kommer frem til de trengende. Det skal betales i form av hva som regnes som basismatvarer i samfunnet eller i penger til å kjøpe de aktuelle matvarene.

Mengden ble beskrevet av Profeten (FVMH) som en saa’ me mat, noe som tilsvarer fire madd. En madd er en mengde som kan øses opp når man bruker begge hendene sammen. Hvis vi gjør om dette til en pengeverdi basert på prisen på matvarer som mel eller ris, blir det ca. 50 kr. Beløpet i Norge er satt til kr 50,- for per familiemedlem. For eksempel en familie med 2 voksne og 2 barn skal tilsammen betale kr 200,- i Fitrana.

Drammen Moské tilrettelegger distribusjon, slik at du kan betale fitrana før Eid-bønnen. Vi bruker Vipps #18902 for å ta imot Fitrana og det settes eget bod i Moské-lokale for å ta imot før Eid ul Fitr-bønnen. Husk å merke Vipps-betaling med Fitrana, slik midlene distrubueres riktig.

Zakat

Zakat (eller zakah, zakaat) som oversettes med almisse eller veldedighet, er en av islams fem søyler. Det er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen (salah).

"For dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem." – Koranen; 2.3

Ordet zakat er tatt fra den arabiske roten zaka, som blant annet betyr "å vokse" eller "å bli renere". I islam brukes dette som betegnelse på det Gud har pålagt de velstående å betale av sine eiendeler til fordel for fattige og syke. Velferdsskatten utgjør 2,5 %, men muslimene oppfordres til å gi mer. Pengene skal deles ut til åtte grupper/formål:

1. Til de som verken har materielle verdier eller inntekt.
2. Til de som har for lav inntekt til å dekke grunnleggende behov.
3. Til de som arbeider med å fordele almissene.
4. Til nye konvertitter til islam.
5. Til frigjøring av slaver.
6. Til de som har gjeld de ikke klarer å tilbakebetale på egenhånd.
7. Til forsvar og spredning av islam.
8. Til de som er på reise og ikke har midler til å reise hjem.

Muslimer kan selv gi sine almisser til trengende. Det er fastsatt at man ikke kan gi disse almissene til sin nærmeste familie (dvs far og mor), men resten av familie må prioriteres før andre. Intensjonen bak en obligatorisk almisse sies å være at «man innser at eiendom er en gave fra Gud, og at vi skal dele våre gaver med hverandre. Muslimene sier at eiendommene deres på den måten blir renset...». Det er vanskelig å anslå hvor store pengebeløp som innsamles gjennom zakat, men det er anslått at flere titalls milliarder kroner som distrubueres globalt til de trengende.