Månedlig samling og undervisning

Vi arrangerer Ghiarween Sharif én gang i måneden. Programmet er lagt opp til at både menn og kvinner kan delta, det er altså et familieprogram. Det er en avslappet atmosfære med religiøst, spirtuelt påfyll med nasheed, zikr og tale. Har du spørsmål i henhold til tema så er det fullt mulig å stille spørsmål i etterkant av talen.

Vi har ofte samlinger med nasheed/naat presentasjoner, hvor vi blant annet pleier å få besøk av eksterne aktører.