Fem daglige bønner

Salah er en av islams fem søyler og en religiøs plikt for alle troende. Den rituelle bønnen nevnes som den andre av islams fem søyler. Det betyr at bønnen er en religiøs plikt (fard) som er pålagt alle menn og kvinner. Enhver muslim tilstreber for å be fem daglige bønn (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha). Drammen Moske tilrettelegger for at muslimer kan be fem daglige bønn i moskeen.

Det blir også holdt fredagsbønn. Fredagsbønn er en forlengelse av Dhuhr med en tale/preken. Prekenen omhandler det daglige, hvor det i fellesskap gis retninglinjer for å være et godt samfunnsengasjert menneske.