Fase 3: Intervjurunder og veien videre

Fase tre av dette prosjektet går ut på å videreutvikle informasjon på sosiale medier med fokus på nye vendinger, mutasjoner og tilsvarende restriksjoner. Det diskuteres langsiktige virkninger av korona og vi lager videoer hvor dette formidles på en oversiktlig måte.

Vi har også gjennomført flere intervjurunder med fem relevante personer fra miljøet og diskutert langsiktige virkninger av koronaviruset. Disse intervjurundene ble gjennomført på urdu og alle videoklipp er tilgjengelig under Kunngjøringer siden.

Foto: Drammens Tidende