Fase 2: Informasjon på sosiale medier

Fase to av dette prosjektet har hatt hovedfokus på vaksinering og viktigheten av dette. Vi har brukt ulike sosiale medier og apper og utgitt informasjon tre ganger i uken til våre medlemmer og følgere, og det har viktig for oss å sørge for at denne informasjon oppdateres jevnlig for å opplyse om hva som skjer til enhver tid.

Vi har også laget flere videoer med kjente personer i miljøet og lastet disse opp på sosiale medier. Tema i videoene har basert seg på vaksinering, smittevern og videre utvikling av viruset. Ved å ta i bruk slike hjelpemidler håper vi å kunne redusere vaksineskepsisen, som eksisterer blant mange.

Foto: Drammens Tidende