Fase 1: Interaksjon og én-til-én kommunikasjon

Første fase av dette prosjektet har gått ut på å utføre én-til-én kommunikasjon sammen med innbyggere med minoritetsbakgrunn i kommunen på en god og forståelig måte. Imamen har gått fra dør til dør og delt ut informasjon om koronaviruset, smittevern og virusets alvorlighetsgrad.

All informasjon ble gitt muntlig, i tillegg til at imamen delte ut et skriv på urdu med den samme informasjonen. Dette har vært meget nyttig for innbyggere som ikke snakker norsk og ikke har fått med seg informasjon utgitt av myndighetene, norske medier og nyhetskanaler.

Foto: Drammens Tidende