Fem daglige bønner

Salah er en av islams fem søyler og en religiøs plikt for alle troende. Den rituelle bønnen nevnes som den andre av islams fem søyler. Det betyr at bønnen er en religiøs plikt (fard) som er pålagt alle menn og kvinner. Enhver muslim tilstreber for å be fem daglige bønn (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha). Drammen Moske tilrettelegger for at muslimer kan be fem daglige bønn i moskeen.

Det blir også holdt fredagsbønn. Fredagsbønn er en forlengelse av Dhuhr med en tale/preken. Prekenen omhandler det daglige, hvor det i fellesskap gis retninglinjer for å være et godt samfunnsengasjert menneske.

Månedlig samling og undervisning

Vi arrangerer Ghiarween Sharif én gang i måneden. Programmet er lagt opp til at både menn og kvinner kan delta, det er altså et familieprogram. Det er en avslappet atmosfære med religiøst, spirtuelt påfyll med nasheed, zikr og tale. Har du spørsmål i henhold til tema så er det fullt mulig å stille spørsmål i etterkant av talen.

Dars-e-Quran

Vi har kurs for menn og ungdommer hver torsdag hvor det tas opp forkjellige emner i løpet av kvelden. Vi har direktesending og du kan følge med på forelesningen direkte på Facebook.

Trykk her for å besøke Facebook-siden vår.